Όροι χρήσης

translation using Google Translate

Τravelphoto.gr (www.travelphoto.gr) website provides via its services under the following terms. Any visitor to this web site should read and consider carefully these terms before visiting or use the pages and, in case of disagreement, please do not use. Otherwise, it is presumed that they accept and unconditionally agrees. The following terms of use apply to all content travelphoto.gr. Accordingly, our company reserves the right to modify these terms at any time and users / visitors are required each time to check for any changes and if they continue to use, it is presumed that they accept unconditionally the modified terms and conditions.

COPYRIGHT
All texts travelphoto.gr protected by copyright according to Law 2121/93. Each version of the site, is copyright of its founder travelphoto.gr. All photos published in travelphoto.gr owned travelphoto.gr and photographer and expressly prohibited any use by anyone in any way without written permission from the founder of travelphoto.gr! All pages travelphoto.gr such articles and others, are copyrighted and may not be copied.

FACILITIES
Our company provides site visitors travelphoto.gr a rich collection of services, pages, options and / or resources including various communications tools and more. In the pages of travelphoto.gr forms of advertising. The existing and any new services included in travelphoto.gr subject to these terms of use, unless explicitly stated otherwise.

ACCESS – TOUR OF LIABILITY OF GUEST.
The visitor is responsible for access to its services travelphoto.gr and is solely responsible for personal equipment with the necessary technological means of accessing services travelphoto.gr.

Visitors agree not to use the services of travelphoto.gr for:
1. Upload, post, email, transmit or use another method to install content that is unlawful, harmful, threatening, abusive, harmful, defamatory, vulgar, violent, abusive, racist or otherwise objectionable, violate privacy, personality and personal other data, hateful, and / or consisting of any criminal offense.
2. Harm minors in any way.
3. Impersonate any legal or natural person or a false statement about the identity of the visitor or misleading statement about the relationship and / or cooperation of the visitor to another person or entity.
4. Alteration or other alteration of the identification of visitors to mislead as to the origin of content transmitted through the services of travelphoto.gr.
5. Upload, post, email, transmit or use another method for installing content from a person not entitled to dispose of this content or under a confidential relationship.
6. Upload, post, email, transmit or use another method to install software or content in any form (text, image, audio, video, animation) that infringes any intellectual property rights of any person (including trade secrets).
7. Upload, post, email, transmit or use another method to install unsolicited or unauthorized advertising or other promotional content, sending unwanted and unbidden from the customer e-mails (e-mails) and any other form of unwanted content.
8. Upload, post, email, transmit or use another method for installing and / or promotion and / or placing material that contains software viruses or any other computer code, files or programs designed to interfere with, destroy or limit the functioning of any software or electronic equipment computer or telecommunications equipment.
9. Interference with services or disruption of services or servers or networks connected to the services travelphoto.gr or disobedience of the requirements, procedures and rules of use of such networks.

The visitor travelphoto.gr understands and accepts that travelphoto.gr does pre-screening of content, but that travelphoto.gr and qualified associates reserve the right (but not the obligation) of the exclusive option to refuse posting / publishing or transfer or deleting any content available through the service travelphoto.gr. Also, travelphoto.gr and qualified associates reserve the right to delete any content that violates these terms of use. The visitor understands that he must evaluate and be responsible for any risk that may involve the use of any Content, including any decision to rely on the accuracy, completeness and / or usefulness of any content. In this sense, the visitor understands and accepts that it can not be based on content created by travelphoto.gr or submitted for posting on it, including information available travelphoto.gr, the users’ pages and all other services travelphoto . gr.

The visitor understands and accepts the international nature of the Internet (Internet) and undertakes to respect and faithfully observe the local rules of conduct of each State. Specifically, the visitor is bound to faithfully follow the law regarding the transmission of data from Greece and Europe to third countries.

INJURY – COMPENSATION
The visitor travelphoto.gr understands and accepts that has sole responsibility to compensate the travelphoto.gr and his associates for any legal dispute arising between him and others because of the content is available for posting, publishing or other transfer by service the travelphoto.gr.

START-STOP OPERATION SERVICES
The travelphoto.gr reserves the right to modify and / or discontinue temporarily or permanently, part or all of its services with or without notice to users / members. The visitor understands and accepts that travelphoto.gr reserves the exclusive right to discontinue the use of the access codes to services and / or discontinue the availability of content to users or members who believe they have violated the letter and spirit these terms of use.

RELATIONSHIP WITH THIRD PARTIES
The travelphoto.gr has no responsibility to contact the visitor with third party service providers who advertise on travelphoto.gr for any commercial transaction that may arise from their relationship.

INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS – TRADEMARKS
All content on travelphoto.gr, including images, graphics, photographs, texts, services and all the files on this website are copyright, trademarks of products and services and distinctive features of travelphoto.gr and protected by the relevant provisions of Greek law, European law and international treaties. Therefore, none of them can not be wholly or partially exploited, copied, modified, reproduced, republished or downloaded, transmitted or distributed in any way. Excluding the case of saving a single copy of the contents to a personal computer for personal, non-commercial use and without deletion of the indication of origin from travelphoto.gr, without affecting in any way the rights intellectual property. All other products or services listed in the pages of this website bear the marks of their respective organizations, companies, partners, associations and publications, are their intellectual and industrial property and, therefore, they will bear the responsibility. The visitor understands and accepts that he has no right to reproduce, copy, sell, resell and / or commercially exploit in any manner all or part of the contents of travelphoto.gr.

LIMITATION OF LIABILITY
The travelphoto.gr not guarantee that the pages, services, options and content will be uninterrupted, error free or that errors will be corrected immediately. Also, travelphoto.gr not guarantee that the same or any other related site or servers (servers) through which they are made available to visitors are free of viruses or other harmful components. The travelphoto.gr, although committed to making every reasonable effort, any warranty for the accuracy, completeness or availability of content, web services, options or results.

EXCLUSION OF LIABILITY FOR INFORMATION / TIPS
The content and information contained in travelphoto.gr constitute an offer to the visitor travelphoto.gr and the general community of Internet users and can not in any way be interpreted as valid information and / or advice or hide in any case any inducements to the company or not these acts. The travelphoto.gr undertakes the collection, processing and distribution of content, but in any case to guarantee the integrity, completeness, adequacy and general fitness and the absence of any errors, not least because of the large volume . Therefore, visitors travelphoto.gr, using the services on their own initiative, undertake the responsibility to cross check the information provided.

“LINKS” (LINKS) TO OTHER WEB SITES (SITES)
The travelphoto.gr not verify the availability, content, politics privacy, quality and completeness of other web sites and pages referred through “links”, hyperlinks or advertising banners. Therefore, for any problem arising during the visit / use, the user should go directly to the respective web sites and pages, which bear the entire responsibility for providing services. The travelphoto.gr in no way be deemed to embrace or accept the contents or services of web sites and pages referred to or linked to them in any other way.

SERVICES AND PERSONAL DATA PAGES AND CONTENT
The visitor understands and accepts that travelphoto.gr can adopt new terms of use of services including time limits to be maintained in the services travelphoto.gr, messages, user pages and / or any other content display and / or posted by the user / member. The travelphoto.gr reserves the right to modify at any time and without notice, limits storage of content provided by the service users / members.

COMMENTS (Comments)
The travelphoto.gr gives visitors the opportunity to write their own comments, while giving them the opportunity to participate in the discussion with comments created by other users to send in written comments to the articles allow comments. Visitors travelphoto.gr must comply with the rules of good behavior and decency and not to engage in illegal or immoral formalities. The travelphoto.gr reserves the right to restrict or stop the delivery of SMS in case of violation of these rules. The travelphoto.gr in no way be regarded as accepted or endorsed in any way expressed in these places personal ideas or beliefs. Guests of the services retain the copyright to the views expressed in the messages. If the travelphoto.gr take notice that the contents of some / any messages they post / publish users shall affect any third party, reserves the right to immediately delete the message or even the user account that created it.

GOVERNING LAW AND OTHER TERMS
These terms and conditions of use travelphoto.gr, and any amendments thereto, are governed and complemented by Greek law, EU law and international treaties. Any provision of these terms, contrary to the law ceases to apply and remove from the present, without in any way affect the validity of other conditions. This constitutes the entire agreement between travelphoto.gr and the visitor / user pages and services not only binds them. No modification of these conditions will not be taken into account and will not be part of this agreement, unless expressed in writing and incorporated in it.

Privacy Policy
PREAMBLE
This Privacy Statement covers all personal information of visitors collected during the visit and use of services and pages of the website travelphoto.gr. Also, this statement covers the requirements for collecting, processing and management of personal information of visitors from travelphoto.gr with any companies associated with it. This statement does not cover in any case the relationship between visitors and travelphoto.gr any services not subject to review and / or property travelphoto.gr. Given the nature and volume of the Internet, under any circumstances, including negligence, the travelphoto.gr not responsible for any damage suffered by the visitor of web services, options and content of travelphoto.gr to make on his own initiative and knowledge of the terms hereof.

ADVERTISEMENT
The travelphoto.gr not responsible for the privacy policy of personal data to advertisers follow this in their dealings with visitors of the services.

COOKIES
The travelphoto.gr may use cookies to identify visitors / users of certain services and pages travelphoto.gr. The cookies are small text files stored on the hard drive of a visitor / user and are not aware of any document or file from the computer. Used only for statistical purposes in order to identify areas where services travelphoto.gr useful or popular or for marketing. The visitor travelphoto.gr can set the server (browser) in such a way as to warn about the use of cookies on specific services travelphoto.gr or prevent the acceptance of the use of cookies at any time. If the visitor of the services and pages travelphoto.gr not want cookies to identify, he can have further access to such services.

TALKS BY COMMENTS (Comments)
The travelphoto.gr can record the content of messages sent by visitors of the services only for finding violations of the terms of use, as specifically provided in the Terms of Use and for no other purpose. The travelphoto.gr may not disclose to third parties the contents of the messages, unless the author consents.

“LINKS” (LINKS) TO OTHER SITES
The travelphoto.gr contain links (“links”) to other web sites (sites), which are not controlled by itself but by third parties (natural or legal persons). Under no circumstances responsible for the travelphoto.gr Terms Privacy visitors which players they follow.

IP ADDRESSES
H IP address through which the computer of the visitor / user has access to the Internet and then travelphoto.gr detained for technical reasons and is used solely for gathering statistics.

APPLICABLE LAW
The management and protection of personal data the visitor / user services travelphoto.gr subject to the terms of this section and the relevant Greek, EU and international law as applicable each time. These terms are given the rapid development of technology and particularly the Internet and existing-though not fully-developed network of legal regulations on these issues. In this context, any changes will be subject to this section. In any case travelphoto.gr reserves the right to change the terms of privacy, informed the visitors and within the existing or potential legal framework. If a visitor does not agree with the terms of protection of personal data contained herein should not use the services of travelphoto.gr.

O διαδικτυακός τόπος travelphoto.gr (www.travelphoto.gr) προσφέρει μέσω αυτού τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης. Κάθε επισκέπτης του ως άνω διαδικτυακού τόπου οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους αυτούς, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων του και, σε περίπτωση διαφωνίας, οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως, τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του travelphoto.gr. Αντίστοιχα, η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους αυτούς ανά πάσα στιγμή, οι δε χρήστες/επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και, εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

COOKIES
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Όλα τα κείμενα του travelphoto.gr προστατεύονται με πνευματικά δικαιώματα σύμφωνα με τον Νόμο 2121/93. Κάθε κείμενο του site, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ιδρυτή του travelphoto.gr. Όλες οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται στο travelphoto.gr ανήκουν στο travelphoto.gr και τον φωτογράφο ενώ απαγορεύεται ρητώς η όποια χρησιμοποίηση τους από οποιονδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη άδεια από τον ιδρυτή του travelphoto.gr! Όλες οι σελίδες του travelphoto.gr όπως τα άρθρα και άλλοι τομείς, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και απαγορεύεται να αντιγραφούν.

ΠΑΡΟΧΕΣ
Η εταιρία μας παρέχει στους επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου travelphoto.gr μια πλούσια συλλογή υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών ή/και πηγών συμπεριλαμβανομένων διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας και άλλων. Στις σελίδες του travelphoto.gr συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο travelphoto.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ.
Ο επισκέπτης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του travelphoto.gr ενώ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του travelphoto.gr.

Οι επισκέπτες συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του travelphoto.gr για:
1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει τον ιδιωτικό βίο, την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
2. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του επισκέπτη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του επισκέπτη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των επισκεπτών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του travelphoto.gr.
5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
6. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).
7. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
8. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
9. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του travelphoto.gr ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.

Ο επισκέπτης του travelphoto.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το travelphoto.gr δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι το travelphoto.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του travelphoto.gr. Επίσης, το travelphoto.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Ο επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Υπό αυτή την έννοια, ο επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που δημιουργεί το travelphoto.gr ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται στο travelphoto.gr, των σελίδων χρηστών και όλων των άλλων υπηρεσιών του travelphoto.gr.

Ο επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (Internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο επισκέπτης δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

ΒΛΑΒΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ο επισκέπτης του travelphoto.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το travelphoto.gr και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του travelphoto.gr.

ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το travelphoto.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη. Ο επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι το travelphoto.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Το travelphoto.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο travelphoto.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ
Όλο το περιεχόμενο του travelphoto.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και διακριτικά γνωρίσματα του travelphoto.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εκμετάλλευσης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το travelphoto.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και, συνεπώς, οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του travelphoto.gr.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το travelphoto.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται άμεσα. Επίσης, το travelphoto.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των επισκεπτών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το travelphoto.gr, παρότι δεσμεύεται να καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια, δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο travelphoto.gr αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη του travelphoto.gr και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το travelphoto.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του. Συνεπώς, οι επισκέπτες του travelphoto.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχόμενων πληροφοριών.

“ΔΕΣΜΟΙ” (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES)
Το travelphoto.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το travelphoto.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ο επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι το travelphoto.gr μπορεί να υιοθετήσει νέους όρους χρήσης των υπηρεσιών του συμπεριλαμβανομένων των χρονικών ορίων που θα διατηρούνται στις υπηρεσίες του travelphoto.gr, τα μηνύματα , οι σελίδες χρηστών ή/και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που αναρτά ή/και δημοσιεύει ο χρήστης/μέλος. Το travelphoto.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, τα όρια αποθηκευτικού χώρου περιεχομένου που παρέχει μέσω των υπηρεσιών του στους χρήστες/μέλη.

ΣΧΟΛΙΑ (Comments)
Το travelphoto.gr παρέχει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γράψουν τα δικά τους comments, παρέχοντας τους παράλληλα τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη συζήτηση με comments που έχουν δημιουργήσει άλλοι χρήστες με την αποστολή γραπτών σχόλιων μέσα στα άρθρα που επιτρέπεται ο σχολιασμός. Οι επισκέπτες του travelphoto.gr οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Το travelphoto.gr διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή του γραπτού μηνύματος σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων. Το travelphoto.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Οι επισκέπτες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις που εκφράζουν με τα μηνύματά τους. Σε περίπτωση που το travelphoto.gr λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο κάποιου/κάποιων μηνυμάτων που αναρτούν/δημοσιεύουν οι χρήστες μέλη θίγει τρίτα πρόσωπα, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του μηνύματος ή ακόμα και του λογαριασμού του χρήστη που το δημιούργησε.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του travelphoto.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του travelphoto.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών που συλλέγονται κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του διαδικτυακού τόπου travelphoto.gr. Επίσης, η παρούσα δήλωση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών από το travelphoto.gr προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Η παρούσα δήλωση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών του travelphoto.gr και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και στην ιδιοκτησία του travelphoto.gr. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το travelphoto.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του travelphoto.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Το travelphoto.gr δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες των υπηρεσιών αυτών.

Χρήσιμες πληροφορίες για τη χρήση των COOKIES στο travelphoto.gr
Το travelphoto.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του travelphoto.gr.Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή, μέσω του προγράμματος περιήγησης, όταν επισκέπτεσθε το διαδικτυακό μας τόπο. Τα cookies μας βοηθούν να συλλέξουμε πληροφορίες απαραίτητες για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του διαδικτυακού μας τόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των χρηστών καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής του διαδικτυακού μας τόπου σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων.Στο travelphoto.gr χρησιμοποιούνται cookies ανάλυσης επισκεψιμότητας (Google Analytics) και διαφήμισης (Google Adsense)
Κανένα αρχείο cookie από αυτά που χρησιμοποιούνται στο διαδικτυακό μας τόπο δεν συλλέγει πληροφορίες που να σας ταυτοποιεί προσωπικά. Χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς και διαφημιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του travelphoto.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing (εμφάνιση διαφημίσεων σχετικών με τα ενδιαφέροντα του επισκέπτη).
Ο επισκέπτης του travelphoto.gr μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του travelphoto.gr είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του travelphoto.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.Τα μενού των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Cookies. Οι επιλογές αυτές ποικίλλουν αναλόγως του προγράμματος περιήγησης.Πως να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε

Αναλόγως των επιλογών που σας δίνει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να επιτρέπετε την εγκατάσταση Cookies, να απενεργοποιείτε/διαγράφετε τα ήδη υπάρχοντα ή να ειδοποιείστε κάθε φορά που λαμβάνετε cookies. Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των Cookies βρίσκονται συνήθως εντός του μενού “Help”, “Tools” ή “Edit” του προγράμματος περιήγησης. Επίσης, μπορείτε να βρείτε πιο λεπτομερή καθοδήγηση στο www.youronlinechoices.com/gr όπου επεξηγείται αναλυτικά ο τρόπος ελέγχου και διαγραφής των αρχείων cookies στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας, ότι, σε περίπτωση που απορρίψετε ή απενεργοποιήσετε τα cookies του διαδικτυακού μας τόπου, η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων ενδέχεται εν μέρει να χαθεί. Επίσης, απενεργοποιώντας ένα cookie ή μια κατηγορία cookies, δεν διαγράφεται το cookie από το πρόγραμμα περιήγησης. Μια τέτοια κίνηση θα πρέπει να γίνει από εσάς, αλλάζοντας τις εσωτερικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε .

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕΣΩ ΣΧΟΛΙΩΝ (Comments)
Το travelphoto.gr μπορεί να καταγράφει το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες των σχετικών υπηρεσιών αποκλειστικά για τη διαπίστωση παραβάσεων των όρων χρήσης τους, όπως προβλέπεται ειδικότερα στους Όρους Χρήσης, και για κανέναν άλλο σκοπό. Το travelphoto.gr δεν δύναται να γνωστοποιήσει σε τρίτους το περιεχόμενο των σχετικών μηνυμάτων, εκτός αν ο συντάκτης τους συναινεί.

“ΔΕΣΜΟΙ” (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES
Το travelphoto.gr περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους (sites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το travelphoto.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

IP ADDRESSES
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο travelphoto.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του travelphoto.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος -αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου- πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το travelphoto.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του travelphoto.gr.

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.